200-299 point

Du er rigtig godt på vej og har overordnet set en fin balance mellem de forskellige områder i dit liv. Der er sikkert mange, der trækker i dig, så vær opmærksom på, at du får sat tydelige grænser og prioriteret dine egne behov, så du ikke kommer til at dræne dig selv for energi.

Øvelser

  • Beskriv de strategier, du bruger til at skabe en sund livsbalance i dine forskellige livsområder - dit personlige liv, dit familieliv og dit arbejdsliv.  Prøv at være så detaljeret som muligt.
     
  • Identificer det eller de livsområder, hvor noget stadig ikke fungerer optimalt. Skriv de ting ned, du gerne vil ændre. Prøv at formulere dig så specifikt som muligt og med fokus på, hvad du VIL gøre fremfor, hvad du IKKE vil gøre. Hvordan kan du med fordel bruge dine strategier til at komme helt i mål? Og hvad kunne være dit første lille skridt, som du kan tage allerede i dag?
     
  • Overvej din(e) faldgrube(r). Hvad ville potentielt kunne slå dig ud af kurs og true din livsbalance i de forskellige områder?
     
  • Lav en beredskabsplan: Hvad vil du gøre, hvis du skulle blive slået ud af kurs i et eller flere livsområder? Hvad skal der til, for at du hurtigt kan komme tilbage på sporet og genoprette balancen? Igen, vær så specifikt som muligt og hav fokus på, hvad du  VIL gøre fremfor, hvad du IKKE vil.